ปลัดเกษตรฯ สั่งพ่นฆ่าเชื้อทั่วกระทรวงเกษตรฯ ช่วงหยุดยาว ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

ข่าวทั่วไป Monday January 4, 2021 13:50 —ThaiPR.net

ปลัดเกษตรฯ สั่งพ่นฆ่าเชื้อทั่วกระทรวงเกษตรฯ ช่วงหยุดยาว ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างราชการ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสต่าง ๆ และเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ติดตามสถานการณ์จากความก้าวหน้าผลการสอบสวนผู้ป่วย และตรวจสอบ timeline ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 หากมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ขอให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการกักตัวจนครบ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงไปในพื้นที่ และงดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการตามข้อกำหนดของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานควบคุมโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนล่วงหน้าในการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด โดยพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ Work From Home 50 / 50 หรือตามความเหมาะสม และเพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหน่วยงาน พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคคากรทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค.) อย่างเคร่งครัดด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ