เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 40 แห่ง ให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ช่วงการระบาดของโควิด-19

ข่าวทั่วไป Tuesday January 5, 2021 14:02 —ThaiPR.net

เมืองไทยประกันชีวิต เดินหน้าผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 40 แห่ง ให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ช่วงการระบาดของโควิด-19

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย "MTL Everyday Life Partner" ที่พร้อมจะเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้เดินหน้าจับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย ได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 40 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โรงพยาบาลมหาชัย 1 โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โดยจะเริ่มให้บริการ Telemedicine ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และมีนัดตรวจติดตามการรักษาโดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่มที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 40 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้


โรงพยาบาลจังหวัดช่องทางการรับบริการ
 กรุงเทพมหานคร 
1โรงพยาบาลสมิติเวชSamitivej  Virtual Hospital กรุงเทพฯApplication MTL Click
2โรงพยาบาลกรุงเทพ  กรุงเทพฯโทร. 02-310-3636
3โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
4โรงพยาบาลเจ้าพระยากรุงเทพฯโทร. 02-022-7662 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chaophya
5โรงพยาบาลเทพธารินทร์  กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
6โรงพยาบาลไทยนครินทร์  กรุงเทพฯโทร 02-340-6499 ต่อ 1888,1889  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :  insurance1988
7โรงพยาบาลนครธน  กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line : nthtele
8โรงพยาบาลนวมินทร์ 9     กรุงเทพฯโทร. 08-3948-9042
9โรงพยาบาลบางปะกอก 1  กรุงเทพฯโทร. 02-109-1111
10โรงพยาบาลบางปะกอก 9กรุงเทพฯโทร. 1745  หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk9hospital  
11โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์       กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
12โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯโทร. 02-5233359-71 ต่อ 1102 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line : crs.opd
13โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bnhhospital  
14โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯโทร. 062-590-6883 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line  : 1doctorp
15โรงพยาบาลพญาไท 1  กรุงเทพฯโทร. 1772 
16โรงพยาบาลพญาไท 2  กรุงเทพฯโทร. 063-225-9095
17โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์  กรุงเทพฯโทร. 02-944-7111 ต่อ 4309
18โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital  
19โรงพยาบาลวิภาวดีกรุงเทพฯโทร. 02-561-1111 ต่อ 2106 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line : medtogo
20โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
21โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
22โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี   กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
23โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯโทร. 02-391-0011
 ภาคกลาง 
24โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์    นนทบุรีผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @rtbinter
25โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2ปทุมธานีโทร. 02-028-1111 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk_rangsit2
26โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  สมุทรปราการผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @CHG1609
27โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการโทร. 02-109-3111
28โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการโทร. 02-1093222 ต่อ 10115-10116
29โรงพยาบาลมหาชัย 1  สมุทรสาครโทร.  034-424990-4  หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital
30โรงพยาบาลมหาชัย 2      สมุทรสาครผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @mahachai2hospital
 ภาคตะวันออก 
31โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรีโทร. 038-259-999  หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @bphhospital 
32โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา  ชลบุรีผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @PTS789
33โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา    ชลบุรีผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
34โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี    ชลบุรีผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele
 ภาคเหนือ 
35โรงพยาบาลศรีสวรรค์นครสวรรค์โทร.1254
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานครราชสีมาโทร. 044-015-999 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official
: @BANGKOKRATCHASIMA
ภาคใต้
37โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตภูเก็ตโทร. 076-254-425
38โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ภูเก็ตโทร. 076-361888 ต่อ 5398
39โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่สงขลาโทร : 1719 หรือ 074-272-800
40โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีโทร. 077-956789 ต่อ 1051,1061 หรือ
ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @gwc6368r

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ