อนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถฯ ดีอีเอส ผลักดันมาตรการหนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมให้กลุ่มผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย-ต่างประเทศ

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday February 2, 2021 16:55 —ThaiPR.net

อนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถฯ ดีอีเอส ผลักดันมาตรการหนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมให้กลุ่มผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย-ต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/ 2564 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยที่ประชุมร่วมพิจารณา เรื่อง ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อเสนอแนะ มาตรการในการส่งเสริมธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ แยะประเด็นวิเคราะห์ตามประเภทธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ กลุ่ม E-Commerce , Agency Model : ตัวกลางขายสินค้ามีรายได้ค่านายหน้า/ค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม เช่น Shopee Lazada , กลุ่ม Agency ที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก มีรายได้ค่านายหน้า/ค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม เช่น agoda Expedia และกลุ่ม Advertising-based ที่ให้บริการฟรีแก่ผู้ใช้ เช่น บริการค้นหาข้อมูล (Search engine) สื่อ social network หรือ บริการ online streaming เช่น Google Facebook You Ture เป็นต้น

ซึ่งวัตถุประสงค์ของคณะอนุฯ เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการไทย และขจัดข้อจำกัดในการกำกับดูแลธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งมีการแข่งขันทางการค้าที่เท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไทยมีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น และความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ