คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ

ข่าวทั่วไป Monday March 1, 2021 11:11 —ThaiPR.net

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ

ที่ชุมชนบ้านเกาะปริง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. วิทยาเขตตรัง นางสาวสุวิมล เกตุทอง ผู้ประสานงานศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ จัดโดย ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง บัณฑิตอาสา อาสาสมัครชุมชน และนักศึกษาอาสาตำบล จากตำบลควนปริง ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงใต้ โดยเรียนรู้ภูมิปัญยาท้องถิ่น วิถีชีวิต การตีเหล็ก ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษากรรมวิธีการตีเหล็ก ชมนิทรรศการความเป็นมาของมีดพร้านาป้อ เสวนาเรื่องการตีเกล็ก และนิทรรศการเล่าเรื่องด้วยภาพ.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ