สอศ.จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ข่าวทั่วไป Monday March 1, 2021 14:56 —ThaiPR.net

สอศ.จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน การเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร แก่นักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการฯ ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน จำนวน 20 แห่ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 9 แห่ง ดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 2. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 3. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 4. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 5.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 7. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 8. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และ 9. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจะใช้เวลาดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึ่งแบ่งเป็น การเรียนรู้ในห้องเรียน และรับฟังการบรรยาย ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินกิจกรรมจิตอาสา สรุปผลการศึกษาเชิงประจักษ์ พร้อมทั้งอภิปราย และนำเสนอผลการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 - 150 คน

ด้านนายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการจัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยมีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว กิจกรรมจิตอาสายังเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยเริ่มจาก ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติต่อไป รวมทั้ง นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ทัศนคติ และค่านิยมที่ดี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ