นิเทศ จุฬาฯ - บริษัทสหพัฒนพิบูล ร่วมมือทางวิชาการ ก่อตั้ง "สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก" (ISAB)

ข่าวทั่วไป Friday March 5, 2021 15:59 —ThaiPR.net

นิเทศ จุฬาฯ - บริษัทสหพัฒนพิบูล  ร่วมมือทางวิชาการ ก่อตั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล รองคณบดี ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานสถาบัน ISAB คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และคุณผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยมี ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาฯ ร่วมในพิธี

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้ง "สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก" (Institute of Strategic and Appreciative Business) หรือ "ISAB" เพื่อให้บริการทางวิชาการในลักษณะการจัดฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรระยะสั้น และร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอบรม สัมมนาแก่บุคลากรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนการอบรม สัมมนาทางวิชาการต่างๆ เพื่อเพิ่มเติมการเรียนรู้ให้แก่สังคม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ