แนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน - กำชับสถานพยาบาลเตรียมพร้อมรองรับภาวะแพ้วัคซีน

ข่าวทั่วไป Monday March 8, 2021 14:55 —ThaiPR.net

แนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน - กำชับสถานพยาบาลเตรียมพร้อมรองรับภาวะแพ้วัคซีน

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังพบแพทย์หญิงแพ้วัคซีนรุนแรงว่า สำนักอนามัยได้กำชับสถานพยาบาลทุกแห่งของกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมในการรักษาภาวะแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ ก่อนฉีดวัคซีนจะต้องคัดกรองอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่ทำให้ฉีดวัคซีนไม่ได้ เช่น มีโรคประจำตัวที่ควบคุมอาการไม่ได้ มีภาวะเลือดออกผิดปกติ ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด มีประวัติแพ้วัคซีน แพ้ยาต่าง ๆ หากมีอาการผิดปกติดังกล่าวยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ และหลังรับการฉีดวัคซีนต้องอยู่ในสถานพยาบาลที่ฉีด เพื่อสังเกตผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีน 30 นาที ขณะเดียวกันได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของวัคซีน รวมถึงอาการหลังการรับวัคซีนที่รุนแรงแต่พบไม่บ่อย ได้แก่ มีผื่นขึ้นคล้ายลมพิษ หรือปากบวม หนังตาบวม หายใจไม่ออก อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง หรือมีอาการระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันต่ำกว่าปกติ หากยังสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาลต้องรีบแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ หากมีอาการนอกโรงพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 เพื่อรับไปรักษา ที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า สำนักการแพทย์ได้เน้นย้ำให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการวัคซีนโควิด-19 ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการให้บริการวัคซีนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้สูงอายุอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับวัคซีนสูงสุด โดยก่อนฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่จะซักประวัติและคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงตรวจสอบข้อห้ามฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งหากพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีภาวะดังกล่าว หรือมีอาการที่จำเป็นต้องให้แพทย์พิจารณาก่อนฉีดวัคซีน จะยังไม่ฉีดวัคซีน และให้เข้ารับคำแนะนำจากแพทย์ นอกจากนี้ ก่อนการให้วัคซีนเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้รับวัคซีนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคและวัคซีนโควิด-19 ในเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยของวัคซีน อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังรับวัคซีน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนแก่ผู้มารับวัคซีน การสังเกตอาการและดูแลตนเองเบื้องต้น และให้เวลาแก่ผู้รับวัคซีนได้ตัดสินใจว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่โดยสมัครใจ ขณะเดียวกันได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ฉีดวัคซีนตามขนาดและตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติและหลังจากฉีดวัคซีน จะทำทะเบียนการให้บริการและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบและติดตามกลุ่มเป้าหมายให้มารับวัคซีนตามนัด รวมถึงแนะนำวิธีการลงทะเบียนในระบบ Line Official Account "หมอพร้อม" เพื่อทำแบบประเมินติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีนในวันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30 หลังจากรับวัคซีน และรับการแจ้งเตือน เพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน

โควิด-19 ทางระบบ Line Official Account "หมอพร้อม" นอกจากนั้น ในจุดตรวจสอบก่อนกลับ เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ ให้คำแนะนำและออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน รวมทั้งประเมินการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเข้าร่วมโปรแกรมคัดกรองตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ 1646 ให้บริการตอบปัญหาสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ