ลงพื้นที่เน้นย้ำประชาสัมพันธ์เข้มงวดมาตรการ D-M-H-T-T ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา

ข่าวทั่วไป Tuesday March 9, 2021 16:16 —ThaiPR.net

ลงพื้นที่เน้นย้ำประชาสัมพันธ์เข้มงวดมาตรการ D-M-H-T-T ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอรายงานผลการติดตามการใส่หน้ากากอนามัยโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AiMASK) ที่พบคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลมว่า สำนักอนามัยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขต และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 อย่างถูกต้องตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (D-M-H-T-T) ได้แก่ Distancing : เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing : ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing : ล้างมือบ่อย ๆ Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และ Thai Cha Na : เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าให้ถูกวิธี คือ ต้องใส่หน้ากากให้คลุมทั้งปากและจมูก ไม่ควรใช้มือสัมผัสหน้ากาก และไม่ดึงหน้ากากไว้ใต้จมูก หรือใต้คาง และต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่ไอ จาม และพูดคุยเสียงดัง ขณะเดียวกันได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอนะนำความรู้ วิธีการ และประโยชน์ของการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดจนเผยแพร่วิธีการจัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว รวมทั้งการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ทั้ง 69 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าให้ถูกวิธีและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตยานนาวาได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ พร้อมทั้งตรวจแนะนำให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของอาคาร และผู้มารับบริการในสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด สถานศึกษา ร้านค้า บ้านพักคนงานก่อสร้าง ชุมชน ฯลฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด

นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความถี่การจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แนะนำสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ให้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ตลอดจนการทิ้งหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าให้ถูกที่เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หรือพื้นที่แออัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ