มกอช. ส่งเสริมการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q และ Organic Thailand

ข่าวทั่วไป Wednesday March 10, 2021 10:53 —ThaiPR.net

มกอช. ส่งเสริมการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q และ Organic Thailand

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้า ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ่านทางออนไลน์ และสร้างแรงจูงใจในการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในการดำเนินโครงการได้คัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดย ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และได้รับการตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 รวมทั้งได้สนับสนุนวัสดุนำร่องสำหรับใช้แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการ มกอช และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

ทั้งนี้ เลขาธิการ มหอช. ได้มอบป้ายแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชอาหาร (มกษ.9001-2556) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1) และมาตรฐานหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร GMP (มกษ.9023-2550) จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย และได้เลือกแปลงเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ หนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปธุมธานี เป็นต้นแบบในการปฏิบัติมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1) และมีผลตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรปลอดภัยตามที่มาตรฐานกำหนด รวมทั้งสามารถแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ