มกอช. ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดหอมแห้ง

ข่าวทั่วไป Thursday March 11, 2021 16:52 —ThaiPR.net

มกอช. ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดหอมแห้ง

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบหมายให้ นางสาวยุพา เหล่าจินดาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดหอมแห้ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดหอมแห้ง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างมาตรฐาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม และนำไปใช้ปฏิบัติได้ เพื่อประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมาตรการต่างๆ ในการนำมาตรฐานไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการอภิปราย และมีผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนสถาบันอาหาร ผู้แทนสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องค็อกพิท โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มกอช. ได้จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับสินค้าเห็ด ที่ประกาศใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปแล้ว จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. เห็ดหอมสด (มกษ.1506-2551) 2. เห็ดหูหนูสด (มกษ.1507-2551) 3. เห็ดหูหนูแห้ง (มกษ.1511-2552) 4. เห็ดสกุลนางรม (มกษ.1514-2555) 5. เห็ดฟาง (มกษ.1515-2557) 6. เห็ดเข็ม (มกษ.1517-2558) และ 7. เห็ดกระดุม (มกษ.1527-2562) โดยการจัดทำมาตรฐานเห็ดหอมแห้งของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางตรวจสอบคุณภาพเห็ดหอมแห้งนำเข้าและยกระดับการแปรรูปเห็ดหอมของไทยให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ รวมถึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงทางการค้าได้อย่างเหมาะสม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ