AEC เปิด 4 แนวทางปลดล็อคเครื่องหมาย C ปรับโครงสร้างทุน-เพิ่มรายได้-ลดค่าใช้จ่าย ปูทางสู่โอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 23, 2021 10:35 —ThaiPR.net

AEC เปิด 4 แนวทางปลดล็อคเครื่องหมาย C ปรับโครงสร้างทุน-เพิ่มรายได้-ลดค่าใช้จ่าย ปูทางสู่โอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่

AEC เปิดแนวทางปลดล็อคเครื่องหมาย "C" เดินหน้าเร่งปรับโครงสร้างทุน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง สร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจเดิมทั้งหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ศึกษาการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ พร้อมปูทางในอนาคตจะปรับโครงสร้างเป็น Holding เพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการให้แข็งแรง

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ขึ้นเครื่องหมาย "C" โดยได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทุน เพื่อสะท้อนโครงสร้างทุนที่เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ ยังไม่รวมผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นระหว่างปี 2564) พร้อมทั้งปรับโครงสร้างภายใน เพื่อลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงการลดและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มรายได้ในธุรกิจเดิม โดยพัฒนาระบบงานทางด้านธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์และฝ่ายวาณิชธนกิจ และจัดบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงาน นอกจากนี้ ยังแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยการปรับโครงสร้างบริษัท เช่น การเป็น Holding Company เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการและการเติบโตในระยะยาว ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ต่อไป

อนึ่ง สาเหตุที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงขึ้นเครื่องหมาย "C" เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว สำหรับงวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 2,669.33 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจาก NCR ในราคาต่ำกว่าราคาพาร์ ขณะที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อเนื่องมายังธุรกิจของบริษัทลูกค้าและลูกหนี้ ตลอดจนได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองทางบัญชี จากมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ