ก. แรงงาน เปิดตัว "แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

ข่าวทั่วไป Tuesday March 23, 2021 13:10 —ThaiPR.net

ก. แรงงาน เปิดตัว

ก.แรงงาน ชื่นชม "แกมม่า อินดัสตรี้ส์" ร่วมเปิดตัวโครงการ "แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" หวังให้เป็นต้นแบบของการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายช่วยนายจ้าง ลูกจ้างมีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤต COVID-19 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคได้อย่างยั่งยืน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มาเป็นประธานเปิดโครงการ "แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มีนโยบายการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ "แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี" โดยให้ความสำคัญกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการ "แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้ลูกจ้างนำมาแลกเปลี่ยนกันและนำไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชน อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมไว้รองรับให้กับลูกจ้างที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในภาวะวิกฤตได้ยั่งยืน

ด้าน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นการวางรากฐานให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการร่วมกับลูกจ้าง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ทั้งนี้ กรมได้ตั้งเป้าส่งเสริมให้สถานประกอบการอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก 10 แห่ง ได้นำโครงการนี้ไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และเปิดตัวโครงการโดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีของสถานประกอบกิจการ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง อีกทั้ง ยังเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกันจากกรมในปี 2563 และที่สำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ สำหรับบริโภคและจำหน่ายในชุมชนอันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนของลูกจ้าง รวมถึงการให้โอกาสทั้งลูกจ้างสัญชาติไทย ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา และลูกจ้างกลุ่มพิเศษได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสวัสดิการที่จัดให้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้อย่างน่าชื่นชม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ