ดีอีเอส เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday March 23, 2021 17:29 —ThaiPR.net

ดีอีเอส เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ อาทิ การเปิดโครงข่ายภายใต้โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (OpenAccessNetwork)  ,(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ........)  พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) (โครงการเน็ตห่างไกล) ของสำนักงาน กสทช. และความคืบหน้าหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ภายใต้ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งร่วมพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2570) (สดช.) เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ