สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และ ความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องธนาคาร สร้างสุข

ข่าวทั่วไป Wednesday March 24, 2021 16:34 —ThaiPR.net

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และ ความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องธนาคาร สร้างสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชน และ ความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ธนาคาร สร้างสุข กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,655 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 ระบุ ธนาคารของรัฐ สร้างสุขช่วยเหลือประชาชน ยามวิกฤต เดือดร้อน

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.2 ระบุ มาตรการช่วยเหลือประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ ผ่านระบบธนาคารต่าง ๆ มีประโยชน์ ลดความเดือดร้อนความทุกข์เรื่องค่าใช้จ่ายได้ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.9 พอใจมาตรการของรัฐ ด้านต่าง ๆ เช่น คนละครึ่ง เราไม่ทิ้งกัน เราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน ม.33 เรารักกัน จากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เมื่อถามถึง ธนาคารของรัฐ สร้างสุขช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ช่วงวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ ช่วยลงทะเบียน ตอบข้อซักถาม เอาใจใส่ให้บริการดี มีน้ำใจ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ธนาคาร กรุงไทย ร้อยละ 56.9 อันดับสอง ได้แก่ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 18.1 อันดับสาม ได้แก่ ธนาคาร ออมสิน ร้อยละ 18.0 ตามด้วย ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ร้อยละ 1.9 และธนาคารอิสลาม ร้อยละ 0.30 ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง ธนาคารของรัฐ สร้างสุข ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการรายย่อย ช่วงวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ ช่วยลงทะเบียน ตอบข้อซักถาม เอาใจใส่ให้บริการดี มีน้ำใจ อันดับหนึ่ง ได้แก่ ธนาคาร กรุงไทย ร้อยละ 47.0 อันดับสองได้แก่ ธนาคาร ออมสิน ร้อยละ 32.8 อันดับสามได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 11.8 และรอง ๆ ลงไปได้แก่ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ร้อยละ 2.6 และ ธนาคารอิสลาม ได้ร้อยละ 0.8 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.1 ต้องการให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ ได้ดีต่างชาติทั่วโลกให้การยอมรับ ในขณะที่ร้อยละ 9.9 ระบุ ไม่เลย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจเรื่อง ธนาคารสร้างสุข เกิดขึ้นจากการสำรวจเบื้องต้นในการเข้าใช้บริการของประชาชนตามธนาคารต่าง ๆ ของรัฐที่เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พบว่าทั้งผู้ประกอบการค้ารายย่อยและประชาชนทั่วไปต่างพอใจและยกให้ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐที่ได้อันดับหนึ่งครองใจประชาชนผู้เข้าใช้บริการและพบว่า บางสาขาที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารลงพื้นที่ไปตามร้านค้ารายย่อยต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้ประกอบการค้ารายย่อยในการลงทะเบียนให้เข้าถึงโครงการ คนละครึ่ง กับผู้ประกอบการค้ารายย่อยที่อาจจะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไม่เป็น ลงทะเบียนไม่ได้ รวมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปต่างก็พอใจในการให้บริการและความเอาใจใส่ของพนักงานธนาคารของรัฐในช่วงวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนทุกข์ยากขณะนี้ให้เบาบางลงไปได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ