ก.แรงงาน เดินหน้าสร้างภาคต่อคนโลจิสติกส์

ข่าวทั่วไป Thursday March 25, 2021 09:54 —ThaiPR.net

ก.แรงงาน เดินหน้าสร้างภาคต่อคนโลจิสติกส์

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 50 คน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากเป็นประธานมอบวุฒิบัตรดังกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างเชื่อมโยงถึงกันผ่านทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งระบบโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศทั้งการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล หากมีการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ดีผนวกเข้ากับแรงงานที่มีทักษะฝีมือ จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และโอกาสในการแข่งขันเป็นอย่างดี กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จึงใช้แนวทางประชารัฐของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) จัดฝึกอบรมจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (2) หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้รับมอบหมาย จากนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาพบปะให้กำลังใจและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบ ซึ่งเป็นการย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไปในทิศทางที่คาดหวังสำหรับการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้มอบให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ จำนวน 50 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563-2 กุมภาพันธ์ 2564 (อบรมเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี) ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวเรือและการขนส่ง ระบบคอนเทนเนอร์ ลักษณะเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่ง ลักษณะสินค้า เอกสารการขนส่ง การประกันภัย เป็นต้น เป็นการยกระดับศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการทำงานในสายงานโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้สูงขึ้น พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

"ระบบโลจิสติกส์ยังต้องการกำลังคนที่มีศักยภาพในด้านนี้เป็นจำนวนมาก โครงการนี้จึงมีส่วนสนับสนุน ในการผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ จึงมั่นใจว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงาน และเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป" รองอธิบดี กพร. กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ