นฤมล เยือนแพร่ ใช้นวัตกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน

ข่าวทั่วไป Thursday April 8, 2021 16:37 —ThaiPR.net

นฤมล เยือนแพร่ ใช้นวัตกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน

รมช.แรงงาน นำทีมลุย จ. แพร่ สานต่อภารกิจขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ดันนวัตกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และทีมงาน ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน และการตกแต่งเครื่องเรือนด้วยไม้สัก ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นำทีมเยี่ยมชมโดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัชเบญจาทิกุล

ในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ นฤมล และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการต่อยอดปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ ย้อมสีธรรมชาติ ให้มีความทันสมัยตรงตามความนิยมให้มากขึ้น เช่น การออกแบบลวดลาย ลักษณะสีหม้อห้อม และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ทำเป็นกระเป๋า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ออกแบบถูกใจวัยรุ่นรวมถึงการนำผ้านาโนมาใช้ผลิตเป็นผ้ามัดย้อม ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อตามความชอบ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ช่วยทำให้มีการผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น นำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพให้คนในชุมชนต่อไป

ในช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน รับฟังการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากในพื้นจังหวัดแพร่ และการดำเนินโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่า(คทช.) จังหวัดแพร่ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำและมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งจะได้ประสานไปยังหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดแพร่ต่อไป

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม หลักสูตร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และการตกแต่งเครื่องเรือนด้วยไม้สักภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การฝึกอบรมการตัดผมชายเป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ตามโครงการรณรงค์อุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ในการนี้ มีผู้แทนจาก บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินทางด้วย เพื่อร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมการทำ Line Official Account ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มช่องทางรับรู้ เพิ่มการกระจายสินค้า เพิ่มรายได้ และขยายตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสรุปผลความต้องการฝึกอบรมอีกครั้ง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ