ดีอีเอส นำระบบ ITAS ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

ข่าวทั่วไป Thursday April 22, 2021 13:49 —ThaiPR.net

ดีอีเอส นำระบบ ITAS ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ หลักฐาน/เอกสารเบื้องต้นในการตอบแบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ ประกอบตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในการกรอกข้อมูลและการตอบแบบสำรวจฯ ในระบบ ITAS  ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร และภายนอกองค์กร  สำหรับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA ) เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาในปีถัดไป  ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ