ดีอีเอส ร่วมเปิดงานวัน Girls in ICT Day 2021

ข่าวทั่วไป Thursday April 22, 2021 15:09 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ร่วมเปิดงานวัน Girls in ICT Day 2021

ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวัน Girls in ICT Day 2021 ชูวิสัยทัศน์ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตฟรีทั่วประเทศ หนุนคนไทยทุกกลุ่มเข้าถึงดิจิทัล ส่งเสริมเด็กหญิงสนใจอาชีพมาแรง 4 สาขา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (22 เม.ย. 64) ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวัน Girls in ICT Day 2021 ในประเทศไทย  ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ และหน่วยงานพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กสทช. สหประชาชาติ (UNESCAP, UNESCO, UNICEF และ UN Women) องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) เป็นต้น

โดยในโอกาสนี้ ดีอีเอสได้นำเสนอถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว และที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อให้มีอินเทอร์เน็ตฟรีครอบคลุมทั่วประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงช่วยส่งเสริมให้เยาวสตรีสนใจการศึกษาและประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ITU ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายนทุกปี เป็นวัน International Girls in ICT Day ทั่วโลก เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและเสริมสร้างศักยภาพสตรีด้าน STEM โดยได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกในทุกภูมิภาคจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันดังกล่าว และปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของการจัดกิจกรรมดังกล่าว

"นับเป็นการสานต่อความร่วมมือที่ดีอีเอส ได้เคยจัดการฝึกอบรม และได้เข้าร่วมการเฉลิมฉลองวัน Girls in ICT Day เป็นประจำทุกปี อีกทั้ง ITU ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนี้ร่วมกับรัฐบาลไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมความพันธ์อันดีร่วมกัน" นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว

สำหรับกิจกรรมปีนี้ จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยเฉพาะการฝึกอบรมออนไลน์ด้านทักษะดิจิทัล ได้แก่ 1. Women ICT Frontier Initiative 2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 3. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)  4. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technologies) และ 5.  Technology for Good Online Challenge สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ https://www.girlsinict-asiapacific.com/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ