อบรมออนไลน์ฟรีวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ข่าวทั่วไป Wednesday May 5, 2021 13:28 —ThaiPR.net

อบรมออนไลน์ฟรีวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

อบรมออนไลน์ฟรีวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 กับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

เวลา 14.00-17.00 น. : 5 หลักสูตร

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร STEM Education กับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ดร.วชิร ศรีคุ้ม

นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

หลักสูตร พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำด้วยสื่อการสอนแสนสนุก

อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

อาจารย์ประจำ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

หลักสูตร เทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ "โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ"

อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อตอบสนองสมรรถนะหลักในอนาคตข้อที่1 : การจัดการตนเอง Self Management (SM)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 14.00-17.00 น.

หลักสูตร ปัญหาและกิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ ตอน ไปเที่ยวทิพย์สวนสัตว์กัน

อ.สุรัชน์ อินทสังข์

นักวิชาการอิสระด้านคณิตศาสตร์

หลักสูตร "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านออนไลน์ (Online Learning)"

อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิดสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีความพร้อมต่างกัน

รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หลักสูตร หลักสูตร กิจกรรมคณิตศาสตร์พาสนุก สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

หลักสูตร สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 2

รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

website : www.kusol.org/youtube : www.youtube.com/user/kusolelearningfacebook : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ติดต่อ:สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์อาคาร ว.วิโรจน์ 89/1 ซอยรัชฏภัณฑ์, ถนนราชปรารภ,แขวงมักกะสัน กรุงเทพฯ 10400โทรศัพท์ 0632122725E-mail : info@sakdibhornssup.org


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ