วว. มอบ "สารชีวภัณฑ์" ให้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช ในพื้นที่ 5 อำเภอของเกษตรกรกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อ้อย พืชผัก

ข่าวทั่วไป Wednesday May 5, 2021 17:21 —ThaiPR.net

วว. มอบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  ดร.ตันติมา  กำลัง  นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ในฐานะผู้แทน วว. มอบ "สารชีวภัณฑ์" รูปแบบหัวเชื้อสด 1,500 ถุง  หัวเชื้อเหลว  200 ลิตร  จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ไตรโคเดอร์มา  บิววาเรีย  เมตาไรเซียม และแบคทีเรีย BS  ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต  สิ่งแวดล้อม   ไม่มีสารพิษตกค้าง  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้าสารเคมี  ให้แก่  นายธงชัย  จันทร์จู  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  อ้อย   และพืชผัก  ในพื้นที่  5  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  อำเภอไทรโยค  อำเภอพนมทวน  อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์  ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2564  ณ  วว. เทคโนธานี คลองห้า  จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบัน วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วิจัยและพัฒนา "สารชีวภัณฑ์" ได้แก่

  • BS (Bacillus Subtilis) แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus ป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งในนาข้าว
  • BT (Bacillus thruirgiensis) เชื้อบีทีกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าว
  • ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) เชื้อราช่วยระบบราก เพิ่มการดูดซับธาตุอาหาร
  • เมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืชในดิน เช่น ด้วงมะพร้าว หนอนเจาะลำต้นอ้อย
  • บิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) เชื้อรากำจัดศัตรูพืชในข้าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.ได้ที่ โทร. 02577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล tistr@tistr.or.th https://www.tistr.or.th/innoAg/

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ