พช. ตราด "เอามื้อสามัคคี" พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับครัวเรือน บ้านพรงสน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ข่าวทั่วไป Monday May 31, 2021 08:54 —ThaiPR.net

พช. ตราด

พช. ตราด "เอามื้อสามัคคี" พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับครัวเรือน บ้านพรงสน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดตราด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอแหลมงอบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชน บ้านพรงสน หมู่ที่ 8 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" เป็นการจัดกิจกรรมแปลงแรกของจังหวัดตราด หลังจากที่ได้ปรับปรุงพื้นที่เรียนรู้ชุมชน โดยแปลงดังกล่าว ครัวเรือนต้นแบบ นำพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยใช้แบบมาตรฐาน 1:1 พื้นที่มีลักษณะเป็นดินเหนียว

กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้แทนครัวครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน ครัวเรือนอื่นที่สนใจ กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชน และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ เชื่อมโยงกับพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ "โคก หนอง นา โมเดล" ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี" โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งจัดหาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตามความต้องการของครัวเรือน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ