ปปช. ภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการ "โคก หนอง นา พช.สุโขทัย"

ข่าวทั่วไป Tuesday June 8, 2021 14:52 —ThaiPR.net

ปปช. ภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายประโคม คงสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการชมรมสตรองจิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยม ติดตาม สังเกตการณ์ และให้คำปรึกษา การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำงานเชิงรุก ยับยั้งการทุจริตและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทางราชการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ณ โรงแรมพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์ สปา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

จากนั้นลงพื้นที่แปลงกลุ่มเป้าหมาย CLM ของนายกฤษณะ ทองเอื้อ บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการชมรมสตรองจิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดสุโขทัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว โดยขอให้เจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงให้กับตนเองและชุมชน สามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆได้ สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง แบ่งปัน ทั้งองค์ความรู้ ผลผลิต สินค้าทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนในชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายอลงกต สุขเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางลำพา สุขเกษม พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมนำเสนอสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ให้กับคณะฯ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย รับทราบผลการดำเนินงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ