สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

ข่าวทั่วไป Tuesday July 13, 2021 08:51 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ ตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ณ วัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ แรงงานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับความรู้และทักษะฝีมือ ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมแปลกใหม่ และพัฒนาปรับรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศ โดยเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการ แรงงานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเครือข่ายวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน ได้แก่ กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่, กลุ่มโฮมสเตย์, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พอเพียงร่วมใจสันติสุข, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน, กลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาบ้านดอนกลาง, กลุมวิสาหกิจแปรรูปเกษตรเมืองโพง เป็นต้น รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ