สนพ.จันทบุรี เดินหน้าจัดประชุม "คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564"

ข่าวทั่วไป Monday July 19, 2021 09:47 —ThaiPR.net

สนพ.จันทบุรี เดินหน้าจัดประชุม

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 สนพ.จันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านระบบ Application Zoom Meeting อีกด้วยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้1) แผนการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2570 2) ให้รวมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ซึ่งจากเดิมมีทั้งหมด 7 คณะ ให้คงเหลือคณะเดียว แต่แบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้แต่ละภารกิจชื่อมโยงกัน และให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคน โดยมีสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด เป็นที่ปรึกษา / ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธาน /ผอ.สนพ.จันทบุรี เป็นเลขานุการ คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนทั้งฝั่ง demand และ supply รวมทั้งสิ้นประมาณ 34 ท่าน และการประชุมครั้งต่อไป ประมาณเดือนกันยายน 2564 จะมีการรายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคน และเน้นความสำคัญของการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคน รวมทั้งผลงานที่โดดเด่นของแต่ละหน่วยงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ