จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ ครั้งที่ 1/2564

ข่าวทั่วไป Thursday July 22, 2021 15:44 —ThaiPR.net

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีการแจ้งคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) และคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ที่ 5/2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ อนุกรรมการและเลขานุการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563 รายอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 5,918 คน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการเกษตร ดำเนินการได้ 2,643 คน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ดำเนินการได้ 949 คน อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร(ผลิตภัณฑ์ข้าว/ผลิตภัณฑ์ OTOP) ดำเนินการได้ 331 คน อุตสาหกรรมยานยนต์ ดำเนินการได้ 1,763 คน และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ดำเนินการได้ 232 คน นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณายกเลิกคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ กพร.ปจ.อจ. ที่ 393/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2560 - 2564 และพิจารณาร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยที่ประชุมได้เสนอเพิ่มคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นายกสมาคมข้าวเกษตรอินทรีย์ ชมรมโรงสีข้าว และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนด้านการเกษตร ทั้งนี้ประธานที่ประชุม ยังกำชับให้ฝ่ายเลขานุการ ศึกษารายละเอียดการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นรูปธรรมทั้ง 3 อุตสาหกรรมคือ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร(ผลิตภัณฑ์ข้าว/ผลิตภัณฑ์ OTOP)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ