พช.แพร่ kick off "แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19"

ข่าวทั่วไป Monday August 2, 2021 08:48 —ThaiPR.net

พช.แพร่ kick off

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการ "แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด -19"ปี 2564  

 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ "แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19" ปี 2564 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บริเวณเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่)  กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ของประเทศไทย ได้เผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ตลอดจนถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดแพร่โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และภาคเอกชน ที่ได้จัดทำโครงการ "แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด -19"ปี 2564  ดำเนินการในระดับจังหวัดและอำเภอ

โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด , หน้ากากผ้า 600 ชิ้น , เมล็ดพันธุ์ผัก 327 ชุด, เสียมขุดดิน 100 เล่ม, อาหาร 600 กล่อง, น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว 200 ขวด  ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บริเวณเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่) โดยจะส่งมอบผ่านผู้แทนอำเภอ โดยท่านนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อนำไป มอบให้กลุ่มเป้าหมายระดับอำเภอต่อไป

จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ และคณะฯ นำสิ่งของและอาหาร น้ำกระชายน้ำผึ้งผสมมะนาว ไปมอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ (2) Quarantineโรงแรมกาดน้ำทอง

นายสุสังข์  ชุ่มมะโนพัฒนาการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า "แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด -19"ปี 2564 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเจ้าหน้าที่  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบและไม่ตกเกณฑ์ในระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ได้มีเมล็ดพันธ์ผัก และอุปกรณ์ เพื่อใช้ปลูกผักในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้ครัวเรือนเกิดแบ่งปันเกื้อกูลของคนในชุมชน อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้เห็น การเสียสละ การมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ของเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน และทุกภาคส่วนฯ ที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยจิตพัฒนาชุมชน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ