รามคำแหงจัดอบรมการปลูกและแปรรูปฟ้าทะลายโจร

ข่าวทั่วไป Wednesday September 8, 2021 11:12 —ThaiPR.net

รามคำแหงจัดอบรมการปลูกและแปรรูปฟ้าทะลายโจร

ม.รามคำแหงเดินหน้าภารกิจด้านสาธารณสุข จัดอบรม "การปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปฟ้า(ทะลายโจร) รามคำแหง" อย่างครบวงจรแก่บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ (ฟรี) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการเยียวยาผู้ป่วยโควิด-19 ในเบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้สนับสนุนให้สาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาคทั่วประเทศปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อจะได้นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นยาแคปซูลช่วยบรรเทาอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้น เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้ครบวงจร คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. โดยภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาแพทย์แผนไทยจึงเห็นควรจัดโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ "การปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปฟ้า(ทะลายโจร) รามคำแหง" แก่บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ (ฟรี) ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30-14.30 น. โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "การปลูกและดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร" "การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการนำไปใช้เป็นยาสมุนไพร เพื่อบรรเทาความรุนแรงของโรคโควิด-19" "การแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจร" และ "การสาธิตการแปรรูปฟ้าทะลายโจรให้เป็นยาแคปซูล" ทั้งนี้เป็นการอบรมออนไลน์ที่ถ่ายทอดจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และอาคาร KMB301 ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

"การปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปฟ้า(ทะลายโจร) รามคำแหง"

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.30-14.30

ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษาและห้อง 103 ชั้น 1 อาคารKMB มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9.30-10.00 น. พิธีเปิดงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

10.00-10.40 น. บรรยายออนไลน์เกี่ยวกับการปลูกและดูแลรักษา ฟ้าทะลายโจร โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ชุมพล มากทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

10.40-11.20 น. บรรยายออนไลน์เกี่ยวกับการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาความรุนแรงของโรคโควิด-19 โดยอาจารย์ ดร. ชมลรรค กองอรรถ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

11.20-12.00 น. บรรยายออนไลน์เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร โดยอาจารย์ ดร. ศศิธร ตัณฑวรรธนะ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00-14.30 น. บรรยายออนไลน์และสาธิตวิธีการแปรรูปฟ้าทะลายโจรให้เป็นยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร โดยอาจารย์ลลิตา บุญศิลป์ อาจารย์ ดร. ศศิธร ตัณฑวรรธนะ และอาจารย์ ดร.ชมลรรค กองอรรถ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนงเข้าร่วมการอบรมได้ที่ โทร.02-310-8684


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ