มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย .. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู้ภัยโควิด-19

ข่าวทั่วไป Monday September 20, 2021 08:48 —ThaiPR.net

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย .. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 17 กันยายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้แผนกสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน ชุด Antigen test kit ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และกล่องน้ำใจ รวมทั้งสิ้น 7 รายการ คิดเป็นมูลค่า196,850 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายอาทิตย์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะเต่า นายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า นายอวยชัย ศรีทอง ปลัดเทศบาลตำบลเกาะเต่า นายนพพฤช ชำนาญฤทธิ์ ปลัดอำเภอเกาะพะงัน (ส่วนหน้า) และนายอภิชาต มีเพียร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะเต่า ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ปรับแผนการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั้งในส่วนของประชาชน ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้จัดทีมชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด-19 (SCOT) ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เสริมทัพบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 และการบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมงบประมาณดำเนินการออกช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค สมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสารและการปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ