"เนวินธุ์" ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ดีอีเอส ร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล

ข่าวเทคโนโลยี Monday October 18, 2021 10:47 —ThaiPR.net

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (The Interface between the AEC Council and the ASEAN Digital Ministers (ADGMIN) ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม Think Big ชั้น 20 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 20 โดยมีบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ปี 2564 ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ

การประชุมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวาระการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน และแนวทางการผสานความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล โอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรอาเซียนรายสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนวาระการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

โดยได้กล่าวถึงแนวทางการมุ่งสู่วาระดังกล่าว โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนผ่านการเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทอาเซียนดิจิทัล ค.ศ. 2025 รวมถึงการประสานงานและการบูรณาการความร่วมมือข้ามสาขาผ่านแผนงาน / ข้อริเริ่มอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการดำเนินงานความร่วมมือ อันจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคที่ครอบคลุม เข็มแข็ง ยืดหยุ่น และยั่งยืน อีกทั้งยังได้แสดงความพร้อมของไทยในการร่วมผสานงานและยกระดับความร่วมมือระหว่างสาขาและประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรและศักยภาพที่มีได้อย่างเต็มที่ อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการเป็นประชาคมชั้นนำด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งและก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ