โซลูชันพิมพ์บัตรประจำตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และ New Normal

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday November 3, 2021 10:41 —ThaiPR.net

โซลูชันพิมพ์บัตรประจำตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และ New Normal

เป็นที่ทราบกันดีว่า บัตรประจำตัว หรือบัตรยืนยันตัวตน ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ก็ยังมีบัตรอื่นๆ อาทิ บัตรพนักงาน บัตรนักศึกษา บัตรผู้ป่วย บัตรสมาชิกต่างๆ จากการใช้งานที่แพร่หลายนี้ ทำให้เทคโนโลยีการพิมพ์บัตรมีการพัฒนาตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน และที่สำคัญไม่แพ้กัน คือให้เท่าทันความสามารถในการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวที่พัฒนาก้าวหน้าไปเช่นกัน นอกจากนี้ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการทำงานทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการคิดค้นโซลูชั่นใหม่ๆ ในการพิมพ์บัตร เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุค New Normal ด้วย

วางใจเรื่องความปลอดภัย ด้วยระบบคลาวด์

การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แม้จะอำนวยความสะดวกสบาย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเราด้วยเช่นกัน

นายฮารี่ คาร์โทโน่ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ธุรกิจ Secure Issuance ประจำภูมิภาคอาเซียน และปากีสถาน บริษัท HID Global กล่าวว่า ปัจจุบัน ได้มีการใช้บัตรประจำตัวสมาร์ตการ์ดยืนยันตัวตนแบบไร้สัมผัส ที่เป็นมากกว่าการยืนยันตัวตนพื้นฐาน เช่น การเข้าเครือข่ายไอทีที่มีข้อมูลละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะที่บริษัท มหาวิทยาลัย และข้อมูลการยืนยันตัวตนจะถูกฝังลงบัตรสมาร์ทการ์ดในรูปแบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจำเป็นจะต้องมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนารองรับ ซึ่งการใช้ระบบคลาวด์จะสามารถตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลขององค์กรต่างๆ ได้ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นเทรนด์ของการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวที่ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้น ปัจจุบันองค์กรสามารถเลือกใช้เครือข่ายคลาวด์อัจฉริยะในการพิมพ์บัตรสมาร์ตการ์ดได้แล้ว ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมาก

การเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยระดับเดียวกับธนาคารตั้งแต่ต้นจนจบผ่านคลาวด์ ยังสามารถนำมาใช้ได้กับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนที่ส่งผ่านหรือเก็บไว้ในคลังฐานข้อมูล และยังเสริมความปลอดภัยในการจัดพิมพ์ได้ขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการตั้งค่ายืนยันตัวตนหลายชั้นของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งานได้

นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว การพิมพ์บัตรประจำตัวบนแพลตฟอร์มคลาวด์ยังสอดคล้องกับนโยบายการเว้นระยะห่างและการทำงานทางไกล ในช่วงที่มีโรคระบาดได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถผสานการใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการบริการต่างๆ ไว้เป็นระบบแบบศูนย์กลางที่บริหารจัดพิมพ์บัตรได้แบบทางไกล ซึ่ง HID ก็ได้มีการพัฒนา HID Fargo Connect ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพิมพ์บนระบบคลาวด์ ที่ใช้ประโยชน์จากคลาวด์เพื่อลดข้อติดขัดด้านโลจิสติกส์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่มีโรคระบาด เพราะระบบคลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดลำดับ เข้ารหัส และพิมพ์บัตร ได้อย่างสะดวกราบรื่นจากที่ใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงาน

การเชื่อมต่อที่สร้างความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งาน

หากต้องการโซลูชั่นที่สามารถพิมพ์บัตรได้ทันทีผ่านมือถือ และเข้ารหัสบัตรที่ปลอดภัยได้ สิ่งที่ตอบโจทย์คือโซลูชั่นที่รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ USB สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องเดียว อีเทอร์เน็ตสำหรับการพิมพ์บัตรผ่านเครือข่าย และไวไฟ(R) สำหรับการพิมพ์ผ่านคลาวน์ คุณสมบัติเหล่านี้จะสร้างความยืดหยุ่นในการพิมพ์จากสถานที่ใดก็ได้ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนสถานที่และวิธีการเชื่อมต่อได้ตามความจำเป็นที่เปลี่ยนไป

โซลูชั่นการพิมพ์บัตร ยังต้องตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

นอกจากความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว การพัฒนาประสิทธิภาพการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นการพิมพ์มุ่งมั่นให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อตอบสนองความต้องของผู้ใช้งานทั้งในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งความต้องการที่เฉพาะเจาะจง อาทิ การพิมพ์บัตรในปริมาณมาก การใช้งานสำหรับภาคธุรกิจเฉพาะด้าน หรือองค์กรที่มีขนาดแตกต่างกันไป อาทิ HID ELEMENT ที่เหมาะกับการพิมพ์บัตรปริมาณปานกลางถึงสูงมากสำหรับใช้ภาคส่วนอุตสาหกรรมและธุรกิจการเงินด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และ HID FARGO INK 1000 เครื่องพิมพ์บัตรแบบอิงค์เจ็ท สำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก สำหรับการใช้งานที่บ้าน ร้านค้า และสำนักงาน ที่ใช้งาน และดูแลรักษาได้ง่าย และราคาจับต้องได้

วิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นจริงๆ

เครื่องพิมพ์บัตรที่ล้ำหน้าทันสมัยจะมีระบบวินิจฉัยอัตโนมัติที่แจ้งเตือนถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น แม้กระทั่งแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซมเครื่องแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะรับรู้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อทำการแก้ไขได้ทันท่วงที

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันการพิมพ์จะยังคงไม่หยุดนิ่ง ไม่เพียงแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้บัตรประจำตัวเท่านั้น แต่ต้องช่วยแก้ปัญหา และต้องตอบโจทย์การใช้งานตามสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป โดยเทคโนโลยีจะยังมีบทบาทสำคัญต่อไป และมุ่งเน้นในเรื่องของความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

เกี่ยวกับเอชไอดี โกลบอล (HID Global)

เอชไอดี โกลบอล ผู้ขับเคลื่อนระบบระบุตัวตนของผู้คน สถานที่และสิ่งต่างๆ ทั่วโลก เราช่วยให้ผู้คนทำธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเดินทางได้อย่างเสรี โซลูชั่นการระบุตัวตนช่วยให้ผู้คนเข้าถึงสถานที่ได้อย่างสะดวก ทั้งสถานที่จริงทางกายภาพและสถานที่เสมือนจริงในโลกดิจิตอล และเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ ที่บ่งชี้ ตรวจสอบ และติดตามผ่านช่องทางดิจิตอลได้ ผู้คนนับล้านทั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเอชไอดีเพื่อนำทางในชีวิตประจำวัน และมีหลายพันล้านสิ่งที่เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีของเอชไอดี เราทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถาบันการเงิน ธุรกิจอุตสาหกรรม และบรรดาบริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดของโลก บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส ปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 4,000 คนทั่วโลกและมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆที่รองรับลูกค้าได้มากกว่า 100 ประเทศ HID Global(R) เป็นแบรนด์ในเครือกลุ่มบริษัท ASSA ABLOY ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hidglobal.com

(C) 2019 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. สงวนลิขสิทธิ์  HID, HID Global, the HID Blue Brick logo the Chain Design เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ HID Global, ASSA ABLOY AB หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ และห้ามใช้ก่อนได้รับอนุญาต เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมด เครื่องหมายการให้บริการ และชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ