CGA ขับเคลื่อนโครงการ "ติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน" ระดมทัพติวเตอร์มืออาชีพติวฟรี! ม.6 ทั่วประเทศ ปูทางสร้างบุคลากรทางการแพทย์

ข่าวทั่วไป Friday November 5, 2021 16:51 —ThaiPR.net

CGA ขับเคลื่อนโครงการ

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) เดินหน้าโครงการ "ติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน" เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม. 6 ทั่วประเทศที่สนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ ร่วมติวฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตะลุยโจทย์ GAT, PAT, SAT ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม trueVROOM โดยทีมติวเตอร์คุณภาพระดับมืออาชีพ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้แบบเน้น ๆ พร้อมเคล็ดลับพิชิตข้อสอบสุดเข้มข้น หนุนเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์-สร้างความมั่นคงระบบสาธารณสุขไทย

ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล

กระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก รวมถึงผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม แผนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนหยุดชะงัก ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ เด็ก ๆ หลายคนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของอุปกรณ์การเรียน เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการเลื่อนการสอบปลายภาคออกไปจนใกล้กับวันสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้น ด้วยการเรียนเสริม ติวเข้ม เพิ่มเติมความรู้สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) ภายใต้แผนงาน CGA One Team ได้จัดโครงการ "ติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน" ติวเข้มตะลุยโจทย์สอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรอินเตอร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-29 ตุลาคม 2564 ในวิชา GAT, PAT, SAT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและลดภาระผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการเปิดติวฟรี! ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ trueVROOM และ trueVLEARN โดยติวเตอร์คุณภาพระดับมืออาชีพ โดยนำร่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จำนวน 13 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ, โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, โรงเรียนเซนต์หลุยส์, โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี, โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจและกระแสตอบรับจากนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้บริหารโรงเรียนต่าง ๆ อย่างดียิ่ง

สำหรับการดำเนินงานระยะที่ 2 ได้เปิดกว้างให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศสนใจจะสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์ อาทิ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ เพื่อส่งเสริมการสร้างบุคลากรทางแพทย์ในอนาคต โดยสามารถสมัครเข้าร่วมติวออนไลน์ฟรี! ผ่านแพลตฟอร์ม trueVROOM ที่สามารถรองรับการติวแบบ LIVE สด ได้มากกว่า 3,000 คน นำทีมโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศที่ผ่านการโหวตความต้องการจากเด็กๆ จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มาแล้ว อาทิ อ.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ (ครูพี่แบงค์), อ.โชคศรัณย์ จิตรโชคนิมิต (ครูพี่เฟิร์ส), อ.วีระวัฒน์ คลอวุฒิมันตร์ (ครูพี่วี), อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเลดี้เก๋เก๋), อ.โสมนัส จันทรสอาด (ครูพี่นอต), อ.นันทณัฎธ์ ลิ้มอสัมภินกุล (ครูนัตตี้ส์) และติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดความรู้แบบเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564-กุมภาพันธ์ 2565

"วิกฤตโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกในวงกว้าง และในอนาคตอาจมีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยยังไม่เพียงพอและยังต้องพึ่งพายาจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์จึงถือเป็นสาขาที่มีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น น้อง ๆ ที่สนใจจะเรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและประยุกต์จึงต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ โดย CGA พร้อมให้การสนับสนุนผ่านโครงการติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของ CGA และเป็นโครงการประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาและลดภาระผู้ปกครอง จัดติวฟรีด้วยติวเตอร์มืออาชีพ โดยโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง" ดร.ธะนาชัย กล่าว

โครงการ "ติวออนไลน์เพื่อสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน" ติวฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย กับ CGA โดยติวเตอร์คุณภาพระดับมืออาชีพ สมัครง่าย ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้! เพียงสแกน QR Code ผ่าน https://www.cga-connect.com/ และ facebook : CGA - สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 390 1062-3


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ