กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจวบคีรีขันธ์

ข่าวทั่วไป Wednesday November 17, 2021 09:29 —ThaiPR.net

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยยอดเงินจากการทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ รวมเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

กิจกรรมทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่พุทธศาสนิกชน โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประจำทุกปี สร้างโอกาสในการศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงให้แก่พระภิกษุและสามเณร จากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นที่พึ่งหลักของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ