วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

ข่าวทั่วไป Wednesday November 24, 2021 09:38 —ThaiPR.net

วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายสายันต์ ตันพาณิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมบุคลากร วว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และถวาย "ต้นไทรทิส" พรรณไม้ใหม่จากโครงการพัฒนาระบบปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทยและผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากขนแพะ ซึ่ง วว. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. และนำผลงานร่วมแสดงนิทรรศการภายใต้ Theme "วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยไม้ดอกไม้ประดับ" พร้อมนี้ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เรื่อง "ยุทธศาสตร์การบริหารประเทศบนฐานความรู้ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ