สัมมนาขี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อแก่ครูแนะแนวจังหวัดสุโขทัย

ข่าวทั่วไป Thursday December 16, 2021 15:24 —ThaiPR.net

สัมมนาขี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อแก่ครูแนะแนวจังหวัดสุโขทัย

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO conference) โปรแกรม ZOOM เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาเพื่อขี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ตามโครงการความร่วมมือของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO conference) โปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน บทบาทหน้าที่ และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูแนะแนวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวนกว่า 200 คน ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ได้ร่วมกันการสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนให้เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ รวมทั้งการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ และหาตลาดแรงงานรองรับนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสในการเข้าสู่การทำงานในฐานะ "แรงงานมีฝีมือ" และได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ