สัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)

ข่าวทั่วไป Friday December 17, 2021 09:49 —ThaiPR.net

สัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงานสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) ในประเทศไทย เพื่อศึกษาข้อมูลของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ATMPs ในประเทศไทย และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ATMPs ในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft teams Meeting

โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปีกร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิพากษ์) ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิพากษ์) และ คุณเมธา จารัตนากร บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด รับหน้าที่เป็นวิทยากร นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) ในประเทศไทย และกลยุทธ์การสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรมทางการค้า และการลงทุนของอุตสาหกรรมในกลุ่ม ATMPs ในประเทศไทย พร้อมทั้งเชื่อมโยงกลไกการขับเคลื่อน และการกำกับดูแลให้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน ร่วมรับฟังแนวคิด ร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิพากษ์ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำมาพัฒนาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป ดำเนินรายการโดย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า "ในการที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนแผนยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เป็นส่วนสำคัญซึ่งเป็น flagship ที่สอดคล้องตอบรับนโยบาย BCG โดยทีเซลส์ (TCELS) ได้ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนานวัตกรรมทางการค้าและการลงทุนของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ การจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง โดยการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ ในวันนี้ จะนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิพากษ์ รวมถึงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา นำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ และนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และขับเคลื่อนเข้าสู่คณะกรรมการ BCG ต่อไป ในนามของทีเซลส์ (TCELS) ขอขอบคุณ รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปีกร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิพากษ์ และขอขอบคุณ คุณเมธา จารัตนากร บริษัท ซีไอพี แวลู จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและคำแนะนำจากทุกท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการร่วมผลักดันและขับเคลื่อน ATMPs ในประเทศไทย ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้เป็นธุรกิจและบริการที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ