วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดห้องปฎิบัติการวิทยาการนาฬิกา หลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

ข่าวทั่วไป Tuesday December 21, 2021 09:17 —ThaiPR.net

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดห้องปฎิบัติการวิทยาการนาฬิกา หลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดห้องปฏิบัติการเทคนิควิทยาการนาฬิกาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เยาวชนไทยกลายเป็นช่างฝีมือระดับสูง รองรับธุรกิจนาฬิกาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

โดยมีนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการเทคนิควิทยาการนาฬิกาอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาลาดพร้าว

ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา 15 เดือน 7 วัน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสร้างห้องปฏิบัติการรวมทั้งอุปกรณ์การเรียน การสอน เครื่องมือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ให้กับผู้เรียนทุกคน พร้อมได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มบริษัท คนรักนาฬิกา จำกัด, บริษัท ทีเอสแอล อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และ บริษัท ทีเอชจี พรีม่า ไทมส์ จำกัด โดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาชีพ รวมถึงการเรียนรู้การทำงานด้านเทคนิควิทยาการนาฬิกาจริงในทุกมิติอย่างมืออาชีพ และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ