รมว.แรงงาน สร้างโอกาสอาชีพอิสระ Re-Skill สร้างงานใหม่เพิ่มรายได้ภาคท่องเที่ยว ก.แรงงาน จัด Re-Skill และ Up-Skill สร้างทักษะแรงงานประกอบอาชีพอิสระ หนุนรายได้ภาคการท่องเที่ยว

ข่าวทั่วไป Friday December 24, 2021 10:32 —ThaiPR.net

รมว.แรงงาน สร้างโอกาสอาชีพอิสระ Re-Skill สร้างงานใหม่เพิ่มรายได้ภาคท่องเที่ยว ก.แรงงาน จัด Re-Skill และ Up-Skill สร้างทักษะแรงงานประกอบอาชีพอิสระ หนุนรายได้ภาคการท่องเที่ยว

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการ Re-Skill และ Up-Skill เพื่อสร้างทักษะแรงงานในการประกอบอาชีพ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

โดยนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะฝีมือแรงงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ก้าวสู่การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งเยียวยาช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับการปรับระดับฝีมือ (Re-Skill) รองรับการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยกระดับต่อยอดความรู้ ความชำนาญ (Up-Skill) ให้แก่กลุ่มแรงงานฝีมือที่ได้รับผลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการดังกล่าว

นางวีรยา รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการ Re-Skill และ Up-Skill เพื่อสร้างทักษะแรงงานในการประกอบอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดังนี้ (1) สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ฝึกอบรมให้แก่ผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะหรือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2564 (2) สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ ฝึกอบรมให้แก่แรงงานในภาคบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น 39 คน รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-28 ธันวาคม 2564 (3) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 สำหรับแรงงานในภาคการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน ดำเนินการทดสอบในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 การดำเนินการในครั้งนี้เป็นเพียงการนำร่อง โดยสั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศจัดฝึกอบรมและทดสอบฯ เพื่อให้กำลังแรงงานได้ Re-Skill และ Up-Skill ต่อไป

ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีคุณภาพทั่วประเทศพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 4,114,174 คน แบ่งเป็นดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จำนวน 114,174 คน ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาพนักงานตนเองอีก 4,000,000 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ