วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ"

ข่าวทั่วไป Tuesday January 18, 2022 09:35 —ThaiPR.net

วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว.

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์ประเมินของกรมการศาสนา โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรม "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว. เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวง อว. ถนนโยธี

อนึ่งหน่วยงานภายใน อว. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
  • ระดับองค์กรคุณธรรม จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานปรณูเพื่อสันติ (ปส.) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
  • ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ