รมว.แรงงาน ปลื้ม ไทยโกอินเตอร์ คว้ารางวัลสุดยอดการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติ อาร์คคัพ 2021

ข่าวทั่วไป Thursday January 20, 2022 09:59 —ThaiPR.net

รมว.แรงงาน ปลื้ม ไทยโกอินเตอร์ คว้ารางวัลสุดยอดการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติ อาร์คคัพ 2021

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติอาร์คคัพ 2021 ผ่านระบบออนไลน์ สุดเจ๋ง คว้า 6 รางวัล สาขาเทคโนโลยีการเชื่อม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังแรงงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะสาขาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน เช่น ช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งความต้องการแรงงานในสาขานี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา พัฒนาทักษะแรงงานทั้ง Upskill และ Reskill แรงงานทุกกลุ่มให้เป็นแรงงานคุณภาพ ทดแทนการขาดแคลนแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะงานในสาขาช่างเชื่อมเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดส่งช่างฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันช่างเชื่อมระดับนานาชาติอาร์คคัพ 2021 (2021 Arc Cup International Welding Competition) ซึ่งเป็นการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 262 คน จาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐกานา สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 สาขา สาขาละ 2 คน รวมผู้แข่งขัน 6 คน ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมทิก และสาขาเทคโนโลยีการเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งช่างเชื่อมไทยโชว์ศักยภาพเป็นที่ประจักษ์สามารถคว้ารางวัลมาได้ทุกคน ประกอบด้วย 1. นายรณกฤษ กาละปัตย์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น รางวัลชนะเลิศสาขาเชื่อมแม็ก 2. นายวีระชัย พวงปัญญา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รางวัลรองชนะเลิศสาขาเชื่อมไฟฟ้า 3. นายศิวกร ดาราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ สาขาเชื่อมไฟฟ้า 4. นายวีรพล ศรีลาชัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น รางวัลยอดเยี่ยม สาขาเชื่อมไฟฟ้า 5. นายกุลพัทธ์ วงศ์ชู สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น รางวัลชนะเลิศสาขาเชื่อมทิก 6. นายอนุเทพ กัญญาสาย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

รางวัลยอดเยี่ยมสาขาเชื่อมทิก ความสำเร็จในการแข่งขันดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนบุคลากร วัสดุและอุปกรณ์บางส่วนในการแข่งขันตลอดจน ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขันได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดยสร้างการรับรู้แก่นานาประเทศถึงทักษะฝีมือช่างเชื่อมและระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของประเทศไทยในสาขาเทคโนโลยีการเชื่อมที่มีผลงานโดดเด่นในเวทีระดับโลก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ