สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน

ข่าวทั่วไป Thursday January 20, 2022 16:50 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน

ตามแนวทางที่ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้ทุกจังหวัดดำเนินการ โดยให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบอย่าง รัชกาลที่ 9 ไปขยายผล ต่อยอดสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการนำพื้นที่ว่างในหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดทำเป็นแปลงสวนเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับรับประทาน ได้แก่ มะเขือ กระเพรา พริก ผักกาด และทดลองปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ลอยน้ำ ตระกูลผักสลัด กรีนโอ๊ด ฟิลเลย์ สลัดคอส ด้วยการปลูก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบน้ำลึกไหลวนกลางแจ้งเหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี และการปลูกในโรงเรือนกึ่งปิดที่ควบคุมสภาพอากาศ ในระบบน้ำไหลผ่าน ใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ อย่างต้นไม้ไผ่ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้บุคลากรหน่วยงานสามารถเริ่มเก็บผลผลิต "ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ" ไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแบ่งปัน หรือเป็นของฝากที่มีคุณค่า ดีต่อสุขภาพผู้รับ ให้กับเครือข่าย ในระหว่างเทศกาลสวัสดีปีใหม่ที่ผ่านมา และโอกาสพิเศษต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ