สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ 2565

ข่าวทั่วไป Thursday February 10, 2022 09:49 —ThaiPR.net

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์ 2565

ภาษาอังกฤษอยู่ระดับไหน มาวัดระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานระดับสากลจาก Cambridge English ประเทศอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) สำหรับบุคคลทั่วไป และ Cambridge English Young Learners Placement Test (YLPT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม ลองสอบวัดระดับ CEFR ความสามารถทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นรูปแบบออนไลน์ได้ก่อน เพื่อการเตรียมตัวพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และเพื่อการต่อยอดแบบทดสอบชุดอื่นๆ

ลักษณะการทดสอบ: Computer-based Test ทำข้อสอบในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางคอมพิวเตอร์

สำหรับ: บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และครู

ประเมินภาษาอังกฤษ: ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

เวลาที่ใช้ในการทดสอบ: 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ: 400 บาท

ข้อสอบจะรายงานผลการทดสอบตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C2 โดยการทดสอบจะปรับเปลี่ยนคำถามให้ง่ายหรือยากตามการตอบคำถามของแต่ละบุคคล (Computerized Adaptive Testing) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ จึงเกิดประโยชน์ ทั้งในด้านผู้สอบ และด้านสถานศึกษา

การทดสอบนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของตนเองตามมาตรฐาน CEFR เพื่อเข้าเรียนหรือเข้าทดสอบในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง หรือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเก็บเป็น Portfolio ได้อีกด้วย

ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ สามารถสอบถามได้ที่ Tel: 081 958 0085 หรือ Line: @clubacademia

สำหรับสถานศึกษาที่สนใจให้นักเรียน หรือนักศึกษาเข้าทดสอบ เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามกรอบของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สามารถสอบถามแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 081 958 0085 หรือ Line: @clubacademia

ลองทำแบบทดสอบ ฟรี! สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม

https://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=ylpt_sample_test

ลองทำแบบทดสอบ ฟรี! สำหรับบุคคลทั่วไปhttps://www.metritests.com/metricatestdelivery/Assessment/Assignment?test=CEPT_Demo


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ