สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

ข่าวทั่วไป Friday February 11, 2022 08:51 —ThaiPR.net

สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ พูดคุยหารือร่วมกับ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ณฐาภพ สมคิด รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความสนใจแนวทางการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

รศ.ดร.สุมนต์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยบูรพา ล่าสุดได้กำหนดนโยบายชัดเจนในเรื่องการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมทั้งการสร้างแต้มต่อในเชิงทักษะให้กับนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ สคช. ดำเนินการอยู่ พร้อมขอข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานที่มหาวิทยาลัยจะสามารถสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่ตลาดแรงงานจริง

นายนคร ย้ำว่า สคช. พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นแนวทางที่ดำเนินการมาโดยตลอด และในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ยืนยันได้อีกครั้งว่ารัฐบาลมีเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนตลอดช่วงชีวิตการทำงานทั้งในและนอกระบบ และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่มหาวิทยาลัยบูรพามีเป้าหมายการทำงานแนวทางเดียวกัน

นายสุรพล ระบุว่าแนวทางสำคัญที่จะทำให้สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง คือการเล็งเห็นความสำคัญให้การยอมรับเรื่องของตัวงาน ซึ่งก็คือมาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพ ที่เวลานี้มี สคช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการอยู่ หากนำมาตรฐานเหล่านี้ไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน นิสิตเหล่านั้นก็จะพร้อมลงสนาม และสามารถทำงานได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันประเทศไทยมีคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เทียบเท่ากับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอาเซียน และเทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษา หากเกิดการยอมรับและทุกฝ่ายผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดเป็นรูปธรรม ก็จะทำให้กำลังคนในอาชีพที่ไม่ได้อยู่ระบบการศึกษาแต่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ มีโอกาสที่กลับคืนสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้เมื่อมีความพร้อม เพียงแต่สถาบันการศึกษาจะต้องให้การยอมรับ และพร้อมที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ขาด ก็จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ