สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ข่าวทั่วไป Monday February 21, 2022 09:17 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 จำนวน 19 คน ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต และการพัฒนาประเทศต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ