ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สมอ. และ มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตราฐานหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95

ข่าวทั่วไป Friday March 4, 2022 09:37 —ThaiPR.net

ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สมอ. และ มทร.ล้านนา  จัดสัมมนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตราฐานหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราฐานหน้ากากอนามัย เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "การทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 ตามมาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562" ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. โดยผ่านระบบโปรแกรมซูม

หัวข้อการสัมนนา
ช่วงที่ 1 : คุณพิเชษฐ์ ดวงศรี กองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

  • ทำไมหน้ากากต้องมีการควบคุมมาตรฐาน?
  • การรับรองมาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562

ช่วงที่ 2 : รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  • การทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ตาม
    มาตรฐาน มอก. 2424-2562 และ มอก. 2480-2562
  • หลักการทำงานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการกรอง ต้นทุน ระยะเวลาการบำรุงรักษา
  • ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ สแกนผ่าน QR CODE ลงทะเบียนฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • หรือ คลิกลงทะเบียนฟรี :

https://docs.google.com/forms/d/19ibfe-lQCw6ZMVC6iywlHIy6CXdGdNe0z9Eb0pkWG10/edit


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ