สนพ.ปราจีนบุรี เร่งขับเคลื่อน 1โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร สร้างมูลค่าทางการเกษตร

ข่าวทั่วไป Tuesday March 8, 2022 17:28 —ThaiPR.net

สนพ.ปราจีนบุรี เร่งขับเคลื่อน 1โครงการ 1 จังหวัด 1 หลักสูตร สร้างมูลค่าทางการเกษตร

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน ๑ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ หลักสูตร พร้อมมอบวุฒิบัตรฝีกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งยกระดับฝีมือทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยจัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการ 1 หลักสูตร ในหลักสูตรผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีมีเป้าหมายฝึกอบรมให้แก่แรงงานภาคเกษตร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แรงงานและชุมชน ตั้งเป้าฝึกทั่วประเทศกว่า 1,500 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี(สนพ.ปราจีนบุรี) ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย ฝึกอบรมสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสมุนไพร สู่มาตรฐานความปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาดและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเพิ่มมูลค่าสินค้า

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี (ผอ.สนพ.ปราจีนบุรี) กล่าวต่อไปว่า สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เป็นสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 12,19,20,27 กุมภาพันธ์ และ 6 มีนาคม 2565 โดยใช้ใบกัญชามาทำผลิตภัณฑ์ เช่น แครกเกอร์ ลูกอม กัมมี่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การถ่ายภาพ ทำคลิปวีดิโอ จนถึงการทำเพจโปรโมทสินค้า หวังให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีงานทำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นวิทยากรฝึกอบรม พร้อมนี้ ยังได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีท่านอธิบดีฯเป็นประธานมอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 0 3729 0380 ถึง 2 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ