พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจังหวัดสุโขทัย

ข่าวทั่วไป Friday March 11, 2022 11:11 —ThaiPR.net

พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เพิ่มเติมความรู้ ทักษะการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมและการพัฒนา กระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานทดแทน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายสุชาติ ทีคะสุข) ปฏิบัติราชการแทนเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 20 คน จำนวน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวเป็นกลุ่มฯ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้เป็น กลุ่มผู้นำในชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป ภายใต้แนวคิด "ฐานรายได้ ฐานเรียนรู้ สู่ชุมชน" ขจัดปัญหาความยากจนต่อไป ภายใต้การการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ต่อไป ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ