สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565

ข่าวทั่วไป Monday March 14, 2022 08:58 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกั๊ดเย็น สามส่า บ้านไร่ไผ่หวาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบการยกระกับการพัฒนาทักษะฝีมืออัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญาชาวแม่ฮ่องสอน ด้านผ้าพื้นเมืองและปานซอย โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการการพัฒนา2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้าน Digital IT (เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคณะทำงาน จากเดิมมี 3 คณะทำงาน คือ ด้านเกษตร เกษตร อุตสาหกรรม, ด้านท่องเที่ยวและบริการ และด้าน OTOP/วิสาหกิจชุมชน3. เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขคณะอนุกรรมฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย เนื่องจากย้ายภูมิลำเนาออกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน4. เห็นชอบประเด็นการพัฒนาและตัวชี้วัด ที่คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เสนอ ทั้ง 4 ด้าน ตามข้อ 2.ทั้งนี้ ประธานการประชุม ได้ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนากำลัง กำชับให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนในระบบ Data Center ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อจะได้ทราบถึงความคืบหน้า และความสำเร็จการพัฒนากำลังคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 - 2570


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ