กยท. เสริมเขี้ยวเล็บ ดึงแอพพลิเคชั่น RUBBERWAY หนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าสู่ยุคดิจิทัล

ข่าวทั่วไป Tuesday March 15, 2022 10:47 —ThaiPR.net

กยท. เสริมเขี้ยวเล็บ ดึงแอพพลิเคชั่น RUBBERWAY หนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าสู่ยุคดิจิทัล

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พลิกโฉมนำระบบดิจิทัลพัฒนาสวนยาง หวังเปิดทางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ดึงแอพพลิเคชั่น RUBBERWAY นำร่องสู่การพัฒนาสวนยางพาราธรรมชาติอย่างยั่งยืน ยกระดับรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ในปัจจุบันการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตร ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของปริมาณการซื้อขายในตลาดหรือรายได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความต่อเนื่องและสม่ำเสมอของผลผลิต เหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นทั้งต่อตัวผู้ผลิตและตัวสินค้า จึงได้เกิดความร่วมมือระหว่าง กยท. และ บริษัท RUBBERWAY PTE. นำแอพพลิเคชั่น RUBBERWAY เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติตลอดทั้งห่วงโซ่ด้านยางพารา เพื่อนำมาพัฒนาสวนยางพาราในประเทศให้เข้าสู่ระบบการจัดการสวนยางยั่งยืนของยางธรรมชาติ เปิดโอกาสการเข้าถึงการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนในเวทีระดับโลก และการจำหน่ายยางตรงสู่ผู้ประกอบการธุรกิจยางล้อ

ผู้ว่าการกล่าวต่อว่า กยท.เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และการใช้งานแอพพลิเคชั่น RUBBERWAY" ภายใต้โครงการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของยางธรรมชาติในประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงาน กยท. ที่จะเข้าดำเนินการสำรวจข้อมูล และสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยทั่วประเทศทั้ง 7 เขตรับผิดชอบของ กยท.

"กยท. มุ่งพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการให้บริการข้อมูล และการติดต่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราทั้งระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรสู่ระบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมิติสร้างโอกาสด้านการแข่งขันทางการค้าให้แก่เกษตรชาวสวนยางในยุค 4.0 ซึ่งแอพพลิเคชั่น Rubberway จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายางพาราในประเทศด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้ จะเป็นการพัฒนามาตรฐานผลผลิตน้ำยางสดของเกษตรกรให้เป็นที่ยอมรับ สร้างอำนาจต่อรองการซื้อขาย ช่วยให้ราคายางเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ