สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ "รู้เร็ว รีบรักษา ยุติปัญหาวัณโรค" เนื่องในวันวัณโรคสากล 2565

ข่าวทั่วไป Tuesday March 22, 2022 09:36 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ

24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) ในปี 2565 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด   "ร่วมพลัง ต่อชีวิต เพื่อภารกิจยุติวัณโรค" (Invest To End TB, Save Lives) วัณโรคยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง การดำเนินงานเพื่อยุติวัณโรคให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกระดับสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด (Vision) คือ "เมืองไทยปลอดวัณโรคเพื่อโลกปลอดวัณโรค" (TB-Free Thailand For TB-Free World)

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  สถานการณ์โรควัณโรคในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง หรือเขตสุขภาพที่ 12 คาดประมาณว่า ในปี 2565 จะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ำ ประมาณ 7,400 ราย แต่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 16 มีนาคม 2565 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษาเพียง 1,617 ราย แสดงว่ายังมีผู้ป่วยจำนวนมากยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา และกำลังแพร่เชื้ออยู่ในชุมชน  

วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis หรือเรียกสั้นๆ ว่า TB เป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย แต่ที่พบบ่อย คือ วัณโรคปอด ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ โดยเชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจายอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเอาเชื้อเข้าไป ก่อให้เกิดการติดเชื้อและป่วยได้ การรักษาวัณโรคใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างน้อย 6 เดือน กรณีวัณโรคดื้อยาที่ใช้สูตรยาระยะสั้นไม่ได้ ต้องรักษาอย่างน้อย 18 เดือน

การป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค ด้วยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ หรือเมื่ออยู่ในชุมชน สำหรับผู้ป่วยวัณโรคให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคสู่ผู้อื่น และต้องกินยาให้ครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวันจนครบระยะเวลาตามแพทย์สั่ง  

หากมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ 1.ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ 2.ไอมีเสมหะปนเลือด สามารถติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจรักษา ทั้งนี้ผู้ป่วยวัณโรคในระยะเริ่มแรก อาจไม่มีอาการใดๆ

กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ได้แก่ กลุ่มผู้อาศัยร่วมบ้าน หรือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์, ผู้สูงอายุ > 65ปี ที่มีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน, ผู้ต้องขังในเรือนจำ, ผู้ติดสารเสพติด และบุคลากรสาธารณสุข ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปี 1 ละครั้ง ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการก็ตาม

สำหรับวันวัณโรคสากลในปีนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โดยงานวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12  จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา และเผยแพร่สปอตวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 21- 31 มีนาคม 2565  พร้อมเน้นย้ำ ร่วมกัน "เร่งค้นหา ดูแลรักษาให้หาย" และร่วมประชาสัมพันธ์ "วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา" ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422    


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ