"กปถ"เดินหน้าหนุนสร้างกลไกลความปลอดภัยทางถนนเด็กและเยาวชน

ข่าวทั่วไป Tuesday March 22, 2022 14:54 —ThaiPR.net

"กปถ"จับมือกรมการขนส่งทางบกจัดสัมมนา 8 จังหวัดต้นแบบ ภายใต้โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างกลไกที่เข้มแข็งและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) กล่าวว่า เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างกลไกที่เข้มแข็งและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (กปถ.) ได้จัดสัมมนา 8 จังหวัดต้นแบบ ภายใต้โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการ เพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯโดยมีนายสมพงษ์ ผิวทอง หัวหน้าสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้เกียรติเข้าร่วมในการสัมมนาฯ โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ เลขามูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ทำหน้าที่ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ เวทีมีการนำเสนอบทเรียนโครงการฯ ผลการดำเนินงานใน 8 จังหวัดต้นแบบ (เชียงใหม่, พิษณุโลก, อุดรธานี, สกลนคร, บุรีรัมย์, จันทบุรี, นครนายก, สงขลา) ในภาพรวมมีการจัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ภายใต้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายเยาวชน และมีการจัดตั้งชมรม YOURS Network ในสถานศึกษา 38 แห่ง เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรด้านความปลอดภัยทางถนนและขยายผลสู่ชุมชนให้กว้างขวางขึ้น

ในอนาคตเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถยื่นแฟ้มสะสมผลงานต่อมหาวิทยาเป็นคะแนนพิเศษได้ ข้อสรุปจากเวทีมีแนวทางขับเคลื่อนงานต่อเนื่องโดยการบูรณาการเรื่องความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาผ่านหลักสูตร วิชาเรียน กิจกรรมเสริม ซึ่งโครงการจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้กลไก ศปถ.จังหวัด และบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ต่อไป

สำหรับ โครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานเครือข่าย "YOURS Network" โดยใช้กลไก ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อำเภอ และผลักดันให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดตั้งชมรม "YOURS Network" นำร่องใน 8 จังหวัดต้นแบบ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสงขลา เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างกลไกที่เข้มแข็งและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ